506 ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ FORCE mod 61917:

 • 6γωνίες-66mm
 • 8γωνίες-76mm
 • 10γωνίες-92mm
 • 12γωνίες-76mm
 • 14γωνίες-65mm,65-67mm,68mm,73mm,76mm
 • 15γωνίες-74mm,74-76mm,75-77mm,78mm,80mm,80-82mm,90mm,93mm,95mm,100mm,106mm,108mm
 • 16γωνίες-86mm
 • 18γωνίες-86mm,96mm,108mm
 • 30γωνίες-76mm,
 • 36γωνίες-93mm
 • 45γωνίες-93mm
 • Συστολή 1/2-3/8
 • Αράχνη πλακέ ποδι 65-120mm