502 ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 18ΤΕΜΑΧΙΩΝ FORCE mod 65805:

Περιστροφή και πίεση των εμβόλων φρένου πίσω στην δαγκάνα, για να παρέχει χώρο για καινούργια τακάκια. Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη μανέλα.
  • 2 κυρίως σώματα βίδες
  • 1 πλάκα τοποθέτησης
  • 15 προσαρμογείς (citroen,audi,fiat,ford,isusu,honda,jaguar,BMW,nissan,mitsubishi,vw,saab,mazda,toyota,alfa,romeo,mercedes benz, opel, peugeot, renault,rover,subaru, volvo)
  • Η αριστερόστροφη μανέλα (ford,citroen,renault)