404 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Μ42 2V FS LL FAIP

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ EΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ:
  • Κατασκευαστής:SIMESFAIP
  • Αυτόματος
  • Με 2 ταχύτητες (2V)
  • Με αυτόματο νύχι (LL)
  • Με σύστημα TUBLESS στα νύχια (FS)
  • Μέχρι 22'' 
*ΒΙΝΤΕΟ ΝΗΧΑΜΗΜΑΤΟΣ ΕΔΩ: 
 
 

 

Φυλλάδιο Μηχανήματος: