ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ NORTEC

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ:

 • NORTEC
 • Μοντέλο: MC705
 • Για φορτηγά

 • electro-hydraulic tyre changer
 • self-centering clamping device
 • operated from stand alone column
 • wireless remote-controller equipped
 • Two speed Grapple rotation
 • Handles rim from 14” – 56”
 • suitable for various tube and tubeless tyres of large vehicles
 • application range: trucks, buses, tractors and other industry vehicles
 • bead breaker disc and claw on rotation head to quick change the tool
 • semi-automatic robot arm mount/demount the tyre more conveniently
 • movable platform to quick and comfortable operation
 • low voltage (24 V) remote stand alone column to safe control