ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 830 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OPA 840

  • Αναλυτής βενζίνης 830 με βάση, ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth και μπαταρία.
  • Αναλυτής πετρελαίου 840 OPA με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth και μπαταρία.
 
 * Διατίθενται και μεμονομένα